logotipo asociacion profesional de asesores fiscales del pais vasco
desde 1993
biblioteca de la asociación sede asociación y pasarela calatrava piezas puzzle azul logo agenda roja bolígrafos apafpv sede y oficina de la asociación sala de juntas y reuniones de la asociación

Azken berriak

1/2019 Foru Dekretua

2019/02/01

1/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa, jabe tza intelektualetik datozen kapital higigarriaren etekinei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan aplikagarri zaien atxikipen tasa eta konturako sarrera murrizten duena.

hacienda foral gipuzkoa

Amatasun/aitatasun prestazioaren erreklamazioa

2019/01/24

Gipuzkoako Foru Ogasunak erabaki du bat egitea Auzitegi Gorenarekin, amatasun bajagatik jasotzen diren ordainketak PFEZetik salbuetsita daudela adierazi baitu berriki emandako sententzia batean. Doktrina hau aitatasun bajagatik jasotzen diren ordainketei ere aplikagarritzat hartu du.

hacienda foral gipuzkoa

Erregimen erraztuko itzulketak

2019/01/23

Aurten, 391 ereduaren bidez egindako itzulketa-eskaerak azkartzeko, aldez aurreko hitzordua ezartzen da Errotaburun urtarrilaren 22tik aurrera.

hacienda foral gipuzkoa

190 eredu informatiboari buruzko aldaketak

2019/01/14

Gaurko datarekin GAOn argitaratu da 1/2019 Foru Agindua urtarrilaren 10ekoa, aldatzen duena abenduaren 26ko 553/2017 Foru Agindua, «Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Lan etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak.

hacienda foral gipuzkoa

Informazio fiskala

2019/01/02

Atxikipenak, gutxieneko zenbatekoak eta BEZaren aitorpenak.

hacienda foral gipuzkoa

Azpimarratzekoak

vademecums fiscales forales de bizkaia logo aeca

Ikastaroak eta jarduerak

2019KO IKASTAROAK

············································

Elkarkide guztiek helaraziko diguten edozein proposamen guztiak kontuan hartuko ditugu eta 2019rako Ikastaroak baloratzen ari gara.

cursos